Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

FESTIVALY BANJO JAMBOREE a JAMBOREE

Tradiční country a bluegrassová hudba mají v Československu dlouhé a hluboké kořeny. Lze říci, že v bezprostřední návaznosti na vznik festivalu PORTA byla odstartována ohromná vlna zájmu o žánr, která logicky přinášela zakládání dalších hudebních podniků. Vedle Country festivalu v Jablonci nad Nisou a pražských FC festivalů se řadí BANJO JAMBOREE od roku 1973 k těm prestižním a nejstarším. Původně přátelské setkání banjistů, u jehož zrodu stál kopidlnský Jan Macák spolu s Daliborem Cidlinským a Petrem Kuklíkem, se v průběhu více jak čtvrti století rozvinulo do festivalu, jehož význam byl v tuzemsku nesporný a rovněž v zahraničí se o něm hovoří s respektem.

Festival se odehrával do roku 1987 v Kopidlně, kde však v průběhu let narážel na ideologické i organizační překážky, které vyústily v přenesení festivalu pod jiného pořadatele. Po dohodě s Janem Macákem a novým zájemcem o pořádání – Městským kulturním střediskem ve Strakonicích – byl již další ročník pořádán v areálu hradu ve Strakonicích. Dohodou všech stran bylo stanoveno, že festival je přeložen do Strakonic do té doby, než se v Kopidlně zlepší organizační podmínky pro jeho navrácení.

Banjo Jamboree se ve Strakonicích odehrávalo devět let a před konáním jubilejního 25. ročníku se po dohodě s pořadatelem vrátilo zpět do Kopidlna.

Vzhledem k tomu, že strakoničtí pořadatelé již s bluegrassovým a country žánrem prokázali dobré zkušenosti a divácký i muzikantský ohlas na festival byl příznivý, rozhodlo vedení MKS pokračovat v konání bluegrassové a country přehlídky pod názvem JAMBOREE.

V uplynulých 27 letech procházely festivaly BANJO JAMBOREE a JAMBOREE všechny tuzemské skupiny, které v žánru něco znamenají. Dalším pozitivem bylo navázání kontaktu se zahraniční scénou, což přináší jednak dramaturgické obohacení programů, ale rovněž srovnání hudebních úrovní a výměnu zkušeností mezi hudebníky. Samozřejmým důsledkem bylo navázání kontaktů mnoha českých skupin s organizátory festivalů v zahraničí, a to nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech amerických.

ÚČASTNÍCI FESTIVALU

V krátkém ohlédnutí zpět je možné vytvořit stručný přehled tuzemských skupin a sólistů, kteří prošli festivalem. Obecně lze říci, že vstupní branou do vědomí veřejnosti je pro každou kapelu možnost prezentace v rámci strakonického festivalu.

Z nejznámějších skupin patří ke každoročním účastníkům Robert Křesťan a Druhá tráva, Pavlína Jíšová se skupinou …A basta, skupiny Vabank Unit, Semtex, Relief a Forehand, Cop, Monogram, Blanket, Blue Dogs, Modrotisk, Nová sekce, Poutníci, BG Cwrkot, Sunny Side, Petr Brandejs Band, Happy to Meet, Jan Bican. O průvodní slovo se starají již tradičně Míša Leicht a Rosťa Čapek.
Samozřejmou součástí každého ročníku je zařazení vybraných tuzemských začínajících a perspektivních skupin do celkové dramaturgie. Příležitost vystoupit po boku známějších kapel je obrovskou motivací pro další práci a zdrojem nových inspirací i muzikantských dovedností.

V rámci celkové dramaturgie není opomíjena metodická činnost v podobě work-shopů (dílen), při kterých si hudebníci vyměňují zkušenosti pod vedením zkušených lektorů.

Součástí dramaturgie každého ročníku je vedle prezentace nejlepších domácích skupin také účinkování hostů ze zahraničí. První „vlaštovkou“ ze západu byla holandská skupina COUNTRY TRASH v roce 1985 a od té doby patřili ke každému ročníku hosté ze zahraničí. Tak měli diváci v průběhu let možnost shlédnout vystoupení dalších skupin z Holandska UPTOWN GRASS, GRASSOLINE a SPRUCE PINE, z Itálie HOT STUFF a RED WINE, z Ameriky se prezentovala legenda tradičního bluegrassu banjista BILL KEITH, ANNIE RATTLESNAKE a dále BARRY a HOLLY TASHIAN, mandolinista Andy OWENS, v neposlední řadě kytarista Slavek Hanzlik a mandolinista Radim Zenkl, z Německa FOREIGN AFFAIRS, z Rakouska NEW RIVER TRAIN a NUGGET.

Stálými hosty festivalů z naší profesionální scény byli a jsou VĚRA MARTINOVÁ, GREENHORNS s HONZOU VYČÍTALEM, MICHAL TUČNÝ, RANGERS a v posledních letech František NEDVĚD se skupinou, ze Slovenska Allan MIKUŠEK a skupiny FRAGMENT a BG ALBUM.

Festival JAMBOREE ve Strakonicích je největším bluegrassovým svátkem u nás jak počtem učinkujících, tak i návštěvností, avšak není orientován ortodoxně jen na tradiční bluegrass, ale prezentuje i moderní country, novou akustickou hudbu a contemporary bluegrass. Ve své hudební nabídce není jednostranný tak jako Banjo Jamboree v Kopidlně, jehož dramaturgie lpí na tradičním bluegrassu.

PŘIPRAVOVANÁ DRAMATURGIE ROČNÍKU 2001

V zájmu zajištění kvalitní dramaturgie pro ročník 2001 musí být vedena jednání z hlavními možnými účastníky z tuzemska i zahraničí s výrazným předstihem.
Z tuzemské scény je projednávána účast Karla Zicha, Country Beatu Jiřího Brabce se sólistkami Naďou Urbánkovou a Šárkou Rezkovou, Roberta Křesťana a Druhé Trávy, předních skupin COP, POUTNÍCI, MONOGRAM, RELIEF. Jednání s dalšími vystupujícími skupinami, jichž bude v konečné verzi programu okolo třiceti, budou probíhat počátkem roku.

V letošním roce byla prohloubena spolupráce s holandskou Asociací bluegrassové hudby (ABM), která je hlavním pořadatelem festivalu European World of Bluegrass, jehož třetí ročník proběhl v průběhu 14ti dnů v několika městech Holandska. Již pro letošní ročník byla realizována výměna účastníků festivalu. Pro příští rok je předběžně dojednáno, že festival JAMBOREE 2001 bude součástí velkého festivalu 4th European World of Bluegrass, jehož jednotlivé koncerty se budou odehrávat v několika zemích v průběhu tří týdnů. Předpokládáme, že tato spolupráce přispěje k dramaturgickému obohacení úrovně všech podniků a zejména umožní shlédnutí skupin a interpretů, jejichž návštěva by při samostatném projednávání byla jen obtížně uskutečnitelná.

V současné době jsou vedena jednání s prestižní skupinou BLUEGRASS Etc. z USA, a dále jednáme o účasti dalších skupin ze Slovenské republiky, Nizozemí, Itálie, Francie a Velké Británie.

NÁVŠTĚVNÍCI FESTIVALU

V reakci na očekávaný, avšak svým rozsahem překvapivý zájem hudební veřejnosti, hudebníků i médií se vedení MKS ve Strakonicích rozhodlo pro nadcházející ročník rozšířit programovou nabídku i strukturu festivalu. V programu počítáme kromě přehlídky více jak třiceti nejlepších českých skupin a sólistů i s účastí zahraničních i zámořských umělců.

JAMBOREE 2001

1. – 3.6.2001

(předběžný program – změna programu vyhrazena)

Pátek 1.6.2001 – 19.00 hodin – areál letního kina

Sunny Side, A Basta a Pavlína Jíšová, Blue Gate,

50 Fingers, Nová Sekce, Reliéf, Modrotisk, Happy to Meet a další

Pátek 1.6.2001 – 24.00 hodin – III. nádvoří hradu

BIG JAM

Sobota 2.6.2001 – 10.00 hodin – III. nádvoří hradu

WORK SHOPS – kytara, banjo

Sobota 2.6.2001 – 11.00 hodin – II. nádvoří hradu

„World od Bluegrass“

The Gordons, Spruce Pine, E.G.Revival, Ch. Mc Coy

a další

Sobota 2.6.2001 – 15.00 hodin – areál letního kina

Bodlo, Ztuha, Monogram, PBB, Vabank Unit, lusatian Grass,

Pergamen, Druhá Míza V. Zíchy, Blue Dogs, Kvintet,

Cop, Charlie Mc Coy, Forte, Poutníci a další

Sobota 2.6.2001 – 24.00 hodin – III. hradní nádvoří

BIG JAM

Neděle 3.6.2001 – 10.00 hodin – III. hradní nádvoří

WORK SHOPS – mandolina, dobro

Neděle 3.6.2001 – 13.00 hodin – areál letního kina

„Best of the Best“

Karel Zich, Poutníci, Reliéf, R. Křesťan a Druhá tráva,

the Gordons, Charlie Mc Coy, Cop a další

Z podkladů pořadatele vybral Pavel Rada

Pavel Rada