Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

REDAKCI ČASOPISU INTERNETFOLK

Vážená redakce našeho nejoblíbenějšího časopisu InternetFOLK, převážený šéfredaktore a nám všem milý Pavle Rado!

Oznamujeme vám, Tobě i všem vašim 24 čtenářům, že od tohoto víkendu začíná s pravidelnou nepravidelností vycházet nedělní relaxačně excitační i-zin s názvem InternetKLOF
V této, pro Český, Moravský, Moravskoslezský, Slovenský i světový folk památné chvíli si slibujeme, že budeme s nasazením posledních sil klofím, progresivním a relaxačním způsobem šířit věhlas folku a InternetFOLKu.
Omlouváme se na úvod všem těm, které jsme neexcitovali hned v prvním vydání, zato se ale vynasnažíme vykládat všechny smělé činy, plány i myšlenky vašeho časopisu tak, aby je čtenáři už konečně pochopili.
I z tohoto důvodu InternetFOLKu mimořádně dovolujeme aktuálně zveřejnit informaci o zahájení činnosti našeho nového, tolik potřebného a skutečného folkového internetového investigativního média.
S pozdravem KLOF všem!
Redakce InternetKLOF


čtenářský příspěvek