Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Geshem s lahví spirituálů zpola…

…prázdnou, nebo plnou? CD Wade in the Water je typickou ukázkou desky, na niž lze mít zcela opačné názory, přičemž každý bude něčím oprávněný. Vyznavačům tvůrčího přístupu a nápaditých aranží může připadat banální; naopak milovníky tradičního sborového zpěvu a přehledných harmonií potěší. A kdo bude v nahrávce vnímat duchovní poselství, může mít ještě jiný názor.

Geshem - křest CDZačněme neutrálním popisem. Na debutovém albu Geshemu je 19 skladeb a délku necelých 38 minut. Na jednu píseň připadají tedy přibližně dvě minuty. A už tady je možný dvojí pohled. Pro někoho bude mít CD s krátkými písněmi spád, jiný si může říkat, že si s aranžemi mohl soubor trochu víc pohrát.

Aranžmá totiž respektují krátké texty spirituálů (všechny jsou anglicky, ale ne zcela „v originálním znění" – viz dále), a tak se sbor obvykle drží tradičního schématu refrén – sloka – refrén atd., případně refrén na konci zopakuje. Joshua Fought the Battle of Jerico je výjimkou, počáteční šum a recitace jsou zajímavým nápadem a mezi ostatními spirituály právě tenhle působí osvěžujícím dojmem. Jinak Geshem používá v naprosté většině pouze zpěv, a to zpěv homofonní (tj. všechny hlasy zpívají stejný text i rytmus), případně doprovod sólisty. To vše harmonicky poměrně jednoduše. Kdo je zvyklý u spirituálů na rytmické nástroje nebo aspoň oblíbené luskání na druhou dobu, může se cítit nesvůj – rytmus si musí najít sám. To sice jde (Geshem je rytmicky velmi přesný), přesto by asi stálo za úvahu, zda nelze občas hlasy rozdělit do více proudů a posílit rytmus. Že to je možné a hezké, ukazují dva náznaky: skandované „Jesus" sboru k sólu v písni Give Me Jesus a proplétání dvou sólových hlasů v Go Down Moses. A určitě bych přemýšlel, jak vyplnit pauzy mezi slokou a refrénem, aby muzika udržela tah.

Geshem ve studiuNemáte-li ale vysoké nároky na kreativitu a invenci, všimnete si jiných stránek alba. Ačkoliv je vícehlas často napsaný klasickým sborovým způsobem, tedy v tzv. široké harmonii (hlasy jsou od sebe vzdáleny víc než o tercii či kvartu), zní kompaktně – například začátek Walk In Jerusalem Just Like John se v tomto směru velmi povedl. (Pravda, jsou místa, kdy místo sboru začínají být slyšet jednotlivé hlasy a působí to, jako kdyby Geshem najednou zpíval jen v osmi lidech.) Sboru se podařilo vyhnout i jiným nešvarům amatérských těles: sopránové party jsou psané v ideální výši, aby ještě nezněly upištěně, ale měly průraznost; a není nouze o zpěváky, kteří jsou schopni dobře zazpívat sólo. Není pak divu, že to celé docela dobře ladí a soubor solidně ustál i nelehké dur-mollové střídání v In This Land.

Sólově se postupně představí osm z 33 členů, nejvýrazněji na mě zapůsobili oba muži (Steve Richardson výbornou technikou zpěvu, Marek Šlechta nasazením a prožitkem) a Ema Rajnošková – ani ostatní se ale nemusí za předvedený výkon stydět. Měl bych ovšem další aranžérský tip: což posadit některé sólo do altové nebo basové polohy? Zatím se totiž předvádějí téměř výhradně jen soprány a tenoři.

Jak už jsem naznačil výše, album je pouze v angličtině, přesto se však – nakolik mohu soudit – rozchází s originální předlohou, a to hned ve dvou bodech. Za prvé jsou texty upraveny do spisovné angličtiny, případně pozměněny: místo „Joshua fought the battle…" znám „Joshua fit de battle", místo „not my mother not my father" (zpívané trochu jako „nor my mother") znám „ain't my mother ain't my father". Nicméně to je věc pojetí, když je aranžmá učesané, budiž i angličtina britsky korektní. Druhá věc mi vadí víc, jsou to nevyslovované nebo špatně vyslovované znělé koncovky, například „Lord" jako [ló] nebo wade jako [wejt]. Při péči, kterou skupina věnovala překladu pěkného bookletu do angličtiny, to zamrzí dvojnásob. Anebo se s tou výslovností mýlím?

Shrnuto: v nádobě, kterou Geshem na spirituály má, ještě zbývá dost místa v aranžérské části. Že se složitějších předloh bát netřeba, je jasné. Jednoduše položená laťka prvního CD byla překonána s rezervou.

Geshem: Wade In The Water (It's Me, O Lord – Give Me Jesus – My Lord, What a Morning! – Oh, Yes! – Go Down, Moses – Steal Away – I Couldn't Hear Nobody Pray – Didn't My Lord Deliver Daniel? – One More River To Cross – Wade In The Water – I'm a-Rolling – Ride On, Moses – See The Heavenly Land – Walk In Jerusalem Just Like John – Oh, the Heaven Is Shining – In This Land – Joshua Fought The Battle Of Jerico – Oh Happy Day – Where Shall I Be?), celkový čas 37:46, vydalo AWR studio 2005