Press "Enter" to skip to content

První výsledky z mezinárodního finále Porty

Máme první výsledky z mezinárodního finále Porty v Ústí nad Labem. Autorskou Portu získali Blanka Tornádo Prudilová (Pupkáči) za písničku "Cyklistická" a Marie Havlová s Milanem Krejsou za písničku "Barvy kamenů".