Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

nezmaři Nezmaři

Kdo si zpívá , má do ráje blíž,  tvrdí na svém na jaře novém CD Nezmaři a já se hned omlouvám, že jsem na tohle CD úplně zapomněl. Vlastně nezapomněl, obehrával jsem si jej stále dokola, a nedonesl jej ke svému pracovnímu stolu, odkud píšu recenze. Už tato věta by mohla být vlastně nejvýstižnější recenzí na tuto desku a mohl bych článek skončit. Tak jen na pár řádcích tu větu zdůvodním.

Jakkoliv se Nezmaři trochu proměnili obsazením, základ kapely zůstal (Drengubák-Zajíc-Hlaváč) a Šárka Benetková stoprocentně zaujala místo frontwoman skupiny. Podstatným znakem ale zejména  je, že Nezmaři i na této desce zůstali multivýrazovým souborem, který má ve svém repertoáru docela široké spektrum variací na folková témata hudební i textová. A tak na desce najdeme rytmické hitové popěvky: Jak to vlastně je, O vodě a vínu, romantické křehké melodie: Kdo si zpívá, Misty, Fantazie, Co je dobré,   šansonově emotivní songy: Žárlím, I básníci to maj těžký,  moderně romantické trampírny: Slova, Tvůj hlas,Tak to bylo,Krajina srdeční,Čtvero ročních období.

Při nesoustředěném poslechu může deska ve výsledku nepůsobit moc kompaktně, resp. působit až trochu roztříštěně. Ale kdybychom se ohlédli nazpátek, tak bychom za takové museli označit všechny Nezmaří desky. A v tom okamžiku bude jasno, že naopak tohle je poznávací znak Nezmarů. Jinými slovy – své příznivce Nezmaři touto deskou nezklamali a určitě jim získá i nějaké příznivce nové. Deska představuje sympatický souhrn hudebních jistot z našich žánrů a trochu konzervativní návrat k melodice zlatých let našich žánrů -  let osmdesátých. A to už dneska hned tak někdo neumí.

Autorsky je deska dílem členů skupiny, v několika případech (zejména těch trampských – ale ty dobře píše i A.Hlaváč) přispěl M.Röhrich, v jednom Pepa Štros a jedna věc je převzatá – Jen pár dní (slavná Misty), kterou ale Nezmaři interpretují sobě vlastním způsobem (srov. např. se známější verzí R.Rokla).  Romantičtější písně jsou převážně dílem Šárky Benetkové. I autorský rukopis je tedy v této pestré směsici dobře čitelný.

Nezmaři: Kdo si zpívá, má do ráje blíž,  Jim-Art 2007   *******

Jak to vlastně je, Kdo si zpívá, Žárlím, Slova, Touhy dlouhý, Tvůj hlas, Tak to bylo, I básníci to maj těžký, Krajina srdeční, Jen pár dní, Čtvero ročních období, fantazie, O vodě a vínu, Co je dobré.