Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Jak dělat kompilace, ukáže Slávek

Opět jedno z mých oblíbených témat – kompilace. Jen málokterá se ale stane – na rozdíl od tématu – oblíbenou jako taková. Ale sem-tam se to povede, a dlužno přiznat, že tentokrát ze strany celkem nečekané.

Slávek Janoušek vydává dvojCD Kousek Slávy, kde najdeme celkem 48 titulů (úmyslně neříkám písniček, protože je tam sem-tam i mluvené slovo – obvykle vysvětlující historii a důvody vzniku písničky), které dílem známe z desek, dílem z koncertů a některé byly pro mě dokonce i novinkou (i když samozřejmě jsou staršího data). Jmenujme některé významné položky: Škoda 1000MB, Komplexní hodnocení, Kyprý kapřík, Na nic není čas, Studentská, Realizace, Rozhodnutí, a celý cyklus textů O…

Z výběru jsou zřetelně poznat základní atributy, která by taková kompilace měla mít:

Důvod: Slávek Janoušek se ohlíží za dosavadní dráhou a tak trochu bilancuje, nebo přinejmenším dělá inventuru.

Koncepce: vybrány jsou písně z let 1984-1991 a jeden bonus z roku 1972 (Ruce z vosku),  navíc ne náhodně, ale ty se zásadnějším významem pro Janouškovu tvorbu. Vyváženě působí i kombinace těch „odlehčených", humornějších s vážnými Janouškovými poselstvími. Navzdory tomu, že se jedná o relativně krátký úsek umělcovy tvorby, je to výběr reprezentativní, umožňující si při troše aproximace udělat představu o Janouškově celoživotním díle.

Originalita: ano, v rámci možností originalita. Je jisté, že jí nejde u kompilace docílit novými nahrávkami (to by pak už nebyl výběr), částečně méně obvyklými verzemi nahrávek ale určitě alespoň způsobem výběru a řazení.

Informace: U každé nahrávky je uvedeno, kdy a kde vznikla, booklet navíc obsahuje texty. Co si přát víc?

Slávek Janoušek zařadil kromě vysvětlivek k písním i některé své mluvené projevy, např. sloh Naše třída, které vhodně dokreslují atmosféru Janouškových koncertů, a prozrazují i (nejen) Janouškovu dobovou inspiraci k podobným textům daleko zkušenějšími vzory. Samy o sobě by ale… no prostě se Slávek zdaleka nejpřesněji vyjadřuje texty písňovými.

Kompilace je příjemným připomenutím oněch dob, posluchač má možnost se rozvzpomenout na vlastní vnímání té doby a také konstatovat, že leccos z Janouškových zdánlivě „jen" aktuálních (= reagujících na „hity" doby, občas trochu i době poplatných, ne však přes únosnou míru) písničkových hříček je platné dodnes.

Slávek Janoušek: Kousek Slávy Janouška, vlastním nákladem, 2005, 48 titulů