Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

CFT – ČASOPIS NEBO ZPRAVODAJ NET-SERVERŮ?

Kdo na letošní Zahradě procházel frekventovanou trasu na dráze: Kaplička – Amfiteátr a podařilo se mu mezi nabídkou občerstvení neminout nenápadný stánek CFT, dostal se mu podobně jako mě do ruky nový celostátní časopis, mapující slovenskou county-folk-trempskou hudební scénu. Pokud vím, tak na slovenském trhu podobný list zatím chyběl, proto jsem, zvědavá na tuhle novinku, nahlédla dovnitř…

Na časopis se můžeme podívat z několika úhlů, začnu tím, co nás, kteří ho objevíme na pultu, zaujme (byť třeba jen podvědomě) jako první – jeho grafickou podobou.

GRAFIKA
Časopis má formát A4, 36 stran, plnobarevnou obálku na matné křídě, vnitřní listy jsou černobílé na ofsetovém papíře.

– Přes celý formát titulu je fotografie z muzikantského prostředí, nahoře ukotvená 1,5 cm širokou oranžovou lištou s nadpisem – NOVÝ HUDOBNÝ MESAČNÍK, pod ní vlevo je ve stejné barvě logotyp trojice písmen – C F T (country, folk, trampská hudba), ve sloupci vpravo – ročník, číslo / rok vydání (vychází v měsíční periodě) a cena – 30,- Sk, 0,75 Eur. Dále jsou na titul vytažena nejzajímavější témata z obsahu, na můj vkus někdy až příliš hýřící rozmanitostí barev písma.

– Vnitřní stránky jsou sjednoceny tenkým šedým rámečkem, který připomíná jakousi pomocnou linku okrajů. Na jeho horním středu leží šedý obdélník s názvem rubriky, ve vnějším dolním rohu visí čísla stránek částečně vyčnívající z formátu.

– Základní text, stejně jako nadpisy článků i rubrik, jsou v celém časopisu v jednotném stylu. V psaném textu se místy objevují typografické chyby v podobě tudle přebytečné či tamhle chybějící mezery, příliš proložené znaky podpisu vás ho podvědomě nutí hláskovat. Iniciály uvozující některé články písmenem přes 3 řádky zde také tropí víc škody než užitku.

KONCEPCE
Koncepce časopisu je pevná, každá rubrika má své stále místo i rozsah, což je velmi příjemné pro čtenáře, tvora od přírody konzervativního. Je rád, že aniž o tom musí uvažovat, automaticky nalistuje, co ho zajímá. Ale klade to nároky na redaktory, kteří jsou vázáni počtem znaků článků. Tady se problém řeší pohyblivou velikosti písma – pěkně nahustit písmenka jedno vedle druhého, aby se vešlo – což je sice velmi efektivní, ale stejnou mírou i nehezké (prašť jako uhoď – radši někdy méněkrát do klávesnice).

O čem tedy CFT je? Půjdu po rubrikách tak, jak jdou za sebou ve schématu obsahu, s jejich stručnou charakteristikou a podívám se blíže, čím je jejich prostor zaplněn. Drtivou většinu článků o muzice otištěných v CFT jsem našla také na internetových stránkách folk.sk a jeden zároveň na folktime.cz, ani v jednom případě není uvedeno „převzato“, čímž mi není jasné, pro koho byly články psány původně. Jistá novinářská etika by se dodržovat měla, tím spíše jde-li o celostátního časopis!

str. 3 – OBSAH – aktuální obsah rubrik vedle sloupce s úvodníkem

str. 4 – NOVINKY – kalendář, relace v éteru, folková hitparáda, sloupec s novinkami

str. 5 – OHLASY – veskrze kladné dopisy čtenářů směřované redakci časopisu
– Podle mě by patřily (když už) spíše na konec časopisu než na jeho začátek.

str. 6-7 – REPORTÁŽE – krátké i delší zprávy z koncertů a festivalů

str. 8-10 – PREDSTAVUJEME – navštívenky kapel většinou formou rozhovoru nebo je píší členové sami, jindy jsou představeni, zpravidla jedna kapela na stranu
– Rozhovory v navštívenkách jsou někdy vedeny dost kostrbatě (odkud? kam? kudy?).

str. 11 – ROZBEHLI SA REGIONÁLNE KOLÁ – zprávy z konkurzů, pokud zrovna probíhají. V opačném případě jsou nahrazeny jinými reportážemi.

str. 12-13 – TANEČNÁ SCÉNA – zprávy z countrybálů, představení country tanečních skupin
– Může to být jen můj pohled na věc, ale mám pocit, že dvoustránková rubrika k taneční country scény si příliš čtenářů nenajde.

str. 14-15 – CEZ HRANICE – folk z Česka, články přejaty ze serveru InternetFOLK
– Možná mě obviníte ze zaujatosti, ale články této rubriky převyšují úroveň ostatního psaného textu v časopise minimálně o třídu. Tím spíše by se patřilo nezapomínat uvést jejich autora, jak je tomu u rozhovoru Davida Jirků s Ivo Cicvárkem v CFT č. 2/2002!

str. 16-17 – NA POTULKE – navštívenky míst a akcí
– Zprávy z trampských osad v rubrice by se více hodily do regionálního trampského plátku, než do celostátního časopisu. Slovensko má dost krásných míst, které za pozornost stojí určitě více, prostor bych raději věnovala jim.

str. 18-19 – POSTER – černobílý plakát A3

str. 20-21- TRAMPSKÁ DVORANA – z historie trampingu, osad, časopisů
– Rubrice by prospělo méně sentimentu, více nadhledu a celá jména autorů pod článkem.

str. 22-24 – PREDSTAVUJEME FESTIVALY – o festivalech tentokrát ne stylem reportáže, ale navštívenky
– Dobrý nápad a cenný servis pro návštěvníky.

str. 25-26 – Z KLUBOVEJ ZCÉNY – navštívenka, reportáž
– Často nepoznám rozdíl mezi obsahem článků v rubrice Z KLUBOVEJ ZCÉNY, REPORTÁŽE, PREDSTAVUJEME.

str. 27 – ELEKTRÁREŇ – integrované obvody v muzice

str. 28 – PROFIL – známá osobnost – J. J. Cale, Bob Dylan a další

str. 29 – POHODIČKA – vtipy a pořekadla
– Vtipy, navíc obvykle velmi stupidní, umístěné uprostřed časopisu jsou zbytečná vycpávka.

str. 30 – NOVELA – povídka na pokračování
– Hotové neštěstí!

str. 31 – NIEČO PRO SURFEROV – typy na internetové stránky a jeden podrobný www rozbor
– Výborný nápad, přístup k internetu má stále více lidí, ale následující podrobná pitva zaměřená na jednu ze stránek mi přijde pitvající příliš a neúčelně.

str. 32 – CD, SPEVNÍKY, KNIHY – recenze, upoutávky

str. 33 – SPEVNÍK – jedna až dvě písně v notách s akordy

Některé články a témata, které by si zajímavostí zasloužily maximálně sloupek, jsou nataženy na celou stranu až dvě. Zřejmě je to pevnou strukturou rozsahu rubrik, které je třeba „něčím“ naplnit, čímž se redakce staví před otázku – kde to vzít? (každý úhoz dobrý, jen to nesmí být moc uhozené). Na druhou stranu články zajímavé zbytečně svazuje rozsah stránky.

Dle mého by časopisu slušelo pevnou strukturu trochu uvolnit a dát každému, co jeho jest. Omezit redaktory počtem znaků článku. Graficky řešit časopis tak, aby nebyla názvem rubriky vázáná celá strana. Nebránila bych se ani zvolit dva odlišné typy písma pro základní text, jedno v klasickém řezu, druhé v zúženém, vyloučily by se tím i nehezky nahuštěné řádky. Dát prostor úvahám, fejetonům, diskusím, které v časopise chybí. Laskavým čtenářům / potencionálním předplatitelům bych dala příležitost, zapojit se i jinak, než pochvalnými reakcemi na časopis. Zajímat se anketně o jejich názory na CFT scénu. Zrušit zbytečné vycpávky. Podpisy pod články pouze formou přezdívek -Radiar, Ala, Pedro – jsou pro mnohé stejně anonymní jako „Bobík, Fifinka, Pinďa“. Bylo by korektní uvést autorovo jméno celé.

CO ZÁVĚREM…
Když mám vše shrnout, určitě je ku prospěchu věci a rozvoje žánru, že časopis vychází, avšak aby byla jeho úroveň srovnatelná s jeho českým protějškem – Folk & Country, bude muset redakce hodně zapracovat. Ale jde o mladý časopis (první výtisk vyšel v prosinci loňského roku, do dnešního dne má CFT na kontě 8 čísel), tak věřím, že v batolecím věku neustrne ve vývoji a přeji mu hodně spokojených čtenářů.

A váš pohled na nový časopis CFT?

Alena Kučerová