Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

DĚTSKÁ PORTA 2001

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na akci, kterou pořádá Obvodní rada Pionýra Praha 10 již 10. jubilejní ročník Republikového finále Dětské porty. Vyhlašovatelem této akce je Česká rada Pionýra.

Dětská porta je soutěž pro mladé, začínající umělce v oblasti folku, country a trampské písně. Finále se koná ve dnech 1.2. – 4.2. 2001KD Eden Praha 10. Na tuto akci navazuje Benefiční koncertPaláci kultury, který je již po několik let s RF DP spojen.

Tento desátý, jubilejní ročník, má snad trochu bilancovat, trochu rekapitulovat, ale hlavně má být důstojnou přehlídkou všech dětí a mládeže, kteří to s muzikou myslí vážně a probojovali se přes krajská kola až do tohoto pražského finále. Mnozí  účastníci z let minulých, dnes dosahují vynikajících výsledků na hudebním poli a právě i těmto bychom tento ročník rádi věnovali a jsme velmi rádi, že povětšinou přijali naše pozvání a vystoupí na podporu mladších kolegů.

Proto si Vás dovolujeme srdečně pozvat na tuto přehlídku mladých hudebníků, kteří se jistě budou snažit, aby Vás, nás, ale i sebe navzájem dobře pobavili. Prosíme o jakoukoli propagaci ve Vašem médiu, pokud to bude jen trochu možné (nejedná se o placenou reklamu). Pokud snad naši akci budete chtít navštívit osobně a přesvědčit se na vlastní oči (či uši), jste opravdu srdečně zváni.

PROGRAM:

soutěžní den – pátek, 2.2. 2001 (KD Eden)

9:00 – 18:00 soutěžní vystoupení účastníků RF DP

19:30 – 22:00 koncert vítězů jednotlivých ročníků uplynulých let

koncert skupiny KLÍČ

koncert Radky Fišarové (účast přislíbena)

22:00 – 00:00 country bál – přijďte si zadovádět

 

soutěžní den – sobota, 3.2. 2001 (KD Eden, Palác kultury)

9:00 – 17:00 soutěžní vystoupení účastníků RF DP

19:00 Benefiční koncert v Paláci kultury

hosté: Karel Zich

Ivan Hlas

Petr Janda (účast přislíbena)

soutěžní den – neděle, 4.2. 2001 (KD Eden)

9:00 slavnostní vyhlášení výsledků PF DP

V Praze dne 15. 01. 2001 S přáním krásného dne

Antonín Unger, řiditel akce

Pavel Rada