Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

MÁM CHUŤ HO S ROZMACHEM KOPNOUT DO ZADKU

Tuto větu napsal Josef Tornádo Pecl o muzikantovi, který kritizoval poměry a práci porotců na Portě. Ani jiní nedopadli lépe: představitelé Zahrady nemluví pravdu, Jeroným Lešner jedná nefér a Belmondův článek Pár otázek po Portě také nebyl přijat jako pokus o zlepšení festivalu. Chcete-li vědět více, přečtěte si následující článek, který rekapituluje causu, která proběhla v posledních dvou číslech měsíčníku Portýr.

Vlastík Jůn z kapely Pročne Měsíčník Portýr vytváří z plných sil pozitivní obraz o všem, co se děje kolem Porty a dalších festivalů. Nic proti tomu, každý chválí své zboží. Ponechme dnes stranou, zda u této činnosti občas překračuje meze byť jen minimální slušnosti (věnoval jsem se tomuto tématu v článku Znovu o Portýru aneb vymyšlená slova Slávka Janouška), čemuž by nasvědčovaly i omluvy zveřejněné na jeho stránkách. Mnozí však festivaly pořádané z dílny lidí kolem Porty nevidí tak pozitivně. Muzikanti vyprávějící o naprostém chaosu nejsou žádnou výjimkou, třeba na stránkách Folktime se objevil velmi kritický článek Vlastíka Jůna ze skupiny PROČNE (ubytování za 180 Kč na osobu, pochybnosti o objektivitě poroty…). K diskusi, která se po letošní Portě rozhořela, přispělo velkou měrou i zveřejnění textu vítězné písně autorské Porty. Jejím autorem je Roman Špilda Špilínek a nese příznačný název: Nikdy jsem nevyhrál Portu. Text zveřejnil Vladimír Šaolín Konopas na stránkách Folktime a kupodivu se v bouřlivé diskusi pod ním neozval nikdo z hlouběji zainteresovaných.

Těchto pár vět by snad jako úvod do problematiky stačilo a pojďme se již věnovat cause, kterou by vám měl tento článek přiblížit.

Milan Belmondo Plch je člověk, kterého můžete znát z trapsaveckých kruhů, článků na InternetFOLKU i jinde a mnoha dalších aktivit. V neposlední řadě je i jedním z tvůrců plzeňského Portýra a dopisovatelem měsíčníku Portýr, ve kterém vede pravidelné rubriky. A právě v červencovém Portýru se objevil jeho článek nazvaný:

PÁR OTÁZEK PO PORTĚ

Pár otázek se mi po letošní Portě pořád honí hlavou a myslím, že by nebylo na škodu na ně odpovědět. Třeba i na stránkách Portýra. Nebo i přidat další otazníky. A hledat cestu. Nejen Tornádo či někdo jiný ze štábu, ale každý, kdo má k Portě blízko a má zájem, aby na n9 bylo líp.

1. Proč mají soutěžní kapely pocit, že o ně na Portě nikdo nestojí?
2. Proč každý rok si někteří soutěžící řeknou „na Portu už nikdy“?
3. Proč na Portě ani šéfové recitálových scén neví, kdo a kdy bude na jejich scéně hrát?
4. Proč na Portě samé není líp řízen tým pořadatelů a dobrovolníků, proč někde o ně zakopáváme v houfech a jinde chybí?
5. Proč je na hlavní scéně Porty tak slabý zvukař a proč je ještě z pódia jeho špatná práce obhajována?
6. Proč v předkolech Zahrady soutěží nesrovnatelně vyšší počet kapel?
7. Proč se mnohdy Porta snaží hrát na tu bývalou Portu, kterou už skutečně není a proč se nesnaží ze všech sil vybudovat si nové a jiné jméno?
8. Proč jsou kritická slova na adresu Porty brána pořád jen a pouze jako osobní útoky a snaha Portě uškodit a ublížit, nikoliv jako postřehy a náměty na zlepšení situace?


A abych snad nebyl někým obviněn z toho, že jen kritizuji, rozhodli jsme se s Bublinou v příštím roce pomoci s pražskou Portou. Co vy ostatní? Milan Belmondo Plch
Portýr 7/2002

Odpovědi na tyto otázky se dočkal autor i čtenáři hned v následujícím čísle Portýra, a to hned od dvou zainteresovaných osob. Zde je reakce nejvyšší osoby portovního dění a šéfredaktora Portýra Josefa Tornáda Pecla nazvaná:

CO MĚ ALE FAKT ŠTVE:

Musel jsem tento článek odložit. Kdybych ho napsal do minulého čísla, mohlo by se stát, že bych se dopustil v afektu urážek a napadání, konec konců k tomu nemám daleko i teď. Každý rok po Portě se sejde řada kritických podnětů, připomínek a často i věcných návrhů co udělat lépe, co se nepodařilo a co jsme úplně zkonili.

Bývá to samozřejmě zdrojem dlouhých a často i vzrušených debat, ale pokud jde o věcné a konkrétní připomínky, bereme je v potaz a snažíme se z chyb poučit. Mimo ně se dostáváme i do sporu s názory a připomínkami, se kterými se souhlasit nedá. Na ně bych chtěl zareagovat.

V Portýru číslo 7 píše Belmondo v článku „Pár otázek po Portě“ řadu dotazů. Jde o velmi obecné a nekonkrétní věci. Nevím proč a které kapely mají pocit, že o ně nikdo nestojí. Pokud tento pocit mají, tak mě to samozřejmě mrzí, ale důvod mi uniká. Poslouchám často, že by měla Porta přidat více hvězd a ubrat soutěžících. My řadu let držíme stav věci takový jaký je, aby prostor pro soutěžící byl co největší. Pokud si některé kapely řeknou, že na Portu už nepojedou, je to jistě smutné. Zažil jsem ale arogantní jednání soutěžících, kteří přijeli, chtěli honorář, ubytování a občerstvení. Když to nedostali, velmi uraženě odjeli. Není pravdou, že na předkolech Zahrady je nesrovnatelně vyšší počet kapel než na Portě. Lze to jednoduše ověřit. Jména se téměř kryjí a celkový počet kapel přece známe. My uvádíme skutečný počet přihlášených. Pokud se to zdá málo, je to věc názoru. Liší se to kraj od kraje, ale je řada míst, kde naopak počet soutěžících na Portě byl výrazně vyšší. S tím souvisí i tvrzení, že se Porta snaží hrát si na bývalou Portu. To je přece naprostý nesmysl. Tým, který Portu dělá, je z valné většiny složen z lidí, kteří Portu v minulosti vůbec nedělali. Jak bychom si mohli hrát na něco, co jsme nezažili. Neberu Belmondův článek jako osobní útok, jenom si myslím, že kritika by měla být objektivní a založená na faktech. To v tomto případě nebylo.

Za kapelu PROČNE napsal Vlastík Jůn dopis, kde si stěžuje v podstatě na všechno. Že musí platit benzín, ubytování, stravu, na porotce. Líbilo se mu jen to, že nemuseli platit startovné. Musím říct, že být víc takových, přestal bych buď Portu dělat, nebo by startovné stálo pořádný balík. Když někdo napíše, že od „kamarádů z jiné kapely, že vítěz už je znám“, mám chuť ho s rozmachem kopnout do zadku. Milý Vlastíku, nevím, kolik máš hraní v létě, ale porotci, které jsi ve svém dopise sprostě nařkl z podjatosti a neserióznosti, by mohli ty čtyři dny místo poslouchání soutěžících jezdit po svých štacích a vydělávat na dny zimní. Místo toho poslouchají, hodnotí a pokud se v průběhu pěti hodin večerního koncertu zvednou, aby si koupili něco k pití, najde se pan spravedlivý, který to kritizuje. Nenapadlo tě, že muzikant slyší i u toho stánku? Mrzí mě, máš-li takový názor na Portu, ale doporučuji nalézt festival, kde ti dají na benzín, ubytují tě zadarmo, nakrmí a případně tě porotci pochovají v náručí, nebo ti sdělí, že vítěz už je znám a jste to vy.

Jeroným Lešner napsal na Portě filipiku o tom, jak mu nebylo vyhověno s přesuny termínů hraní a vysvětlil dramaturgickému týmu, jak je nafoukaný a že se nepřizpůsobil dramaturgii Zahrady. Myslím, že vzhledem k tomu, že článek zakončil příslovím „Tak dlouho se do lesa volá, až se ucho utrhne“ je na místě říct, že v našem případě už se ucho utrhlo. Jeroným ve své snaze obsadit jedním zadkem co nejvíce židlí najednou tak dlouho kombinoval, až překombinoval. Termín hraní si vybral sám dle svého hraní na Zahradě, ale po obdržení povelu k dalšímu přesunu chtěl změnu. Na poslední chvíli, což nešlo. Svůj hrdý postoj prokázal v sobotu pár hodin před Dvoranou, kde měl převzít Portu a kdy mi blekotal do telefonu, že z důvodů nákladnosti cestování se vrací do Náměšti na Hané. Na můj argument, že bydlí v Řeži u Prahy, což je do Plzně asi třikrát blíž, už se zmohl jenom na lži. Myslím, že by bylo slušné vzít telefon a omluvit se Aničce, která nikdy nikoho neodmítla a pokud bylo v jejich silách vyhovět, tak to udělala. Bylo to nefér.

Nebyla pravda, že přejížděly jen tři kapely z Porty na Zahradu, jak uvedl v tiskové zprávě Jupp. Proto také není pravda, že je všechno fajn. Kapely odjížděly a přijížděly a my jsme se snažili jim vyhovět a měnili jsme časy a dramaturgii… Potom se najdou lidé, kteří nám to vyčítají a mluví o chaosu. Kritizují mě, že se nechci domluvit, když druhá strana chce. Já ale nevím, o čem se máme domlouvat. Dokud budou kapely vandrovat napříč republikou a my dokolečka měnit připravenou dramaturgii, nemám to správné téma do diskuze. A to i za cenu kritiky. Tornádo
Portýr 8/2002

A aby byla mozaika úplná, zde je ještě reakce A. Roytové, také ze srpnového Portýra:

Po přečtení článku v minulém čísle se všema „proč“ chci na pár otázek, o nichž něco vím, odpovědět. Porta se dělá pro amatérské kapely. Proč mají pocit, že o ně nikdo nestojí a proč si řeknou „na Portu už nikdy“. Z čeho vznikl ten pocit a přesvědčení „už nikdy“? Proč s těmito otázkami nepřišel někdo na štáb si o tom všem popovídat? Pak by možná kapela zjistila, že její názor není opodstatněný a organizátoři Porty by konkrétně věděli, co kapelám na Portě vadí.

3. Protože šéfové denních scén dostávali každý den nejpozději v poledne písemně kdo a kdy bude na jejich scéně hrát, nechápu, jak tato otázka vznikla.
4. nezodpovězeno.
5. nezodpověděno.
6. Protože jsme letos vedli přesnou evidenci o počtu soutěžících v předkolech Porty, je jejich počet takový, jaký je. Ověřená skutečnost je, že předkol Porty i Zahrady se zúčastňují skoro stejné kapely.
7. Protože se v organizování i v dramaturgii letošní Porty objevily nové věci a na příští ročník jsou připraveny další změny, nevím, co si mám konkrétně představit pod otázkou, na co si Porta hraje a jaké jméno si má vybudovat.
8. Protože kritická slova na adresu Porty jsou pouze všeobecná, chybí konkrétní pojmenování „problémů“, takže těžko se to dá použít na zlepšení situace.
Protože v organizování pražské Porty nejsou žádné problémy a tato kola patří k těm nejlepším v republice, nevím, s čím je tam třeba pomoci. A. Roytová
Portýr 8/2002

V přetisknutých článcích jsem neprovedl žádné změny, kromě očíslování otázek a odpovědí, pro větší přehlednost. Jak to tedy je? Jsou opravdu kritici Porty nepřejícní lidé, kteří se snaží ublížit?

Václav Müller