Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

MUZIKANTI A APRÍL, ANEB PRAVDA O APRÍLU ODHALENA

Jak bylo dokázáno, mají hudbymilovní lidé téměř bez výjimky i značně vyvinutý smysl pro humor. Z této jednoduché logiky tedy vyplývá, že pro muzikanty je apríl jedním z nejdůležitějších svátků celého roku.
Například já si každoročně na apríla užiji mnohem více legrace, než na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a státní svátek mistra Jana Husa dohromady. Jistě si také pokládáte otázku, jak tento výjimečný zvyk vznikl a jak se na něj dívají folkoví, country a trampští hudebníci. I my jsme si tuto otázku položili a protože výzkum je v tomto směru stále ještě v plenkách (jednorázové-značka Pampers), obrátili jsme se na agenturu POMLUVY, DRBY a NESMYSLY s.r.o., která provedla exkluzivní aprílový průzkum veřejného mínění mezi výše zmíněnými hudebníky. Upozorňujeme, že se jedná o agenturu nanejvýš hodnověrnou, často využívanou mnohými politiky.
Zde nabízíme stručný výtah z výsledků šetření.

HUDEBNÍCI – VOLIČI KSČM – jako jeden muž (jako jedna žena) si jsou jisti, že původcem aprílových ztřeštěnic je sám velký V. I. Lenin. Drobné rozpory zůstávají v otázce, s kým si to vlastně velký Vladimír na adresu prohnilé buržoasie tak vtipně zažertoval. Nejčastěji padalo jméno Naděždy Krupské, což bohužel nejde doložit, ale jisté je, že to tehdy byla velká sranda. Jinak komunističtí hudebníci mají měsíc duben rádi, ale mají málo času. Blíží se totiž první máj, výročí osvobození republiky Rudou armádou a letní pionýrské tábory, na které pilně sbíjejí stanové podsady, secvičují častušky a těší se na krátké sukýnky pionýrek.

VĚŘÍCÍ HUDEBNÍCI – si jsou jisti, že apríl, ostatně jako všechno ostatní, vymyslel Bůh. Koho jiného by taky napadl tak božský vtip, pro který by stálo za to aprílovou tradici založit? Bohužel nikdo, dokonce ani Vatikán, není ochoten tzv. Prafór prozradit. Jinak mají věřící muzikanti duben rádi, ale mají málo času, jelikož se blíží velikonoce, tedy svátek v roce největší a s nimi také „šmigrust“, který se točí kolem děvčat stejně jako sličné pionýrky kolem soudruha vedoucího.

HUDEBNÍCI – MATERIALISTICKY ZALOŽENÍ MILOVNÍCI PŘÍRODY – soudí, že se apríl ostatně jako všechno ostatní vyvinul podle Darwinovy evoluční teorie. Tedy, že nejprve apríl plaval ve vodě, ale pak vylezl na břeh a tam se mu ploutve proměnily v nožičky.
Jinak mají tito hudebníci duben rádi, ale mají málo času, protože utíkají do lesů, kde zblblí z rad v houbařských atlasech hledají první hřiby dubové. Ty se však, jak víme z vlastní zkušenosti, vyskytují v dubnu pouze v oněch atlasech, nikoli už v lese. S pohledem upřeným na zem si představují, jak obrovským hřibem ohromí všechna děvčata, která cestou z lesa potkají.

Nejpočetnější skupinou muzikantů jsou HUDEBNÍCI – MILOVNÍCI PŘÍRODY SE SPECIALIZACÍ NA DÍVČÍ PŮVABY. Z těch jsme bohužel odpověď na otázku, jak vznikl apríl, nedostali, protože naše tazatelky nebyly natolik půvabné, aby vůbec stály za odpověď, jak se jeden z dotázaných vyjádřil.
Jinak mají hudebníci – dívčí labužníci duben rádi, ale mají málo času, protože právě v tomto měsíci si děvčata sundávají své zcela přebytečné svršky, z čehož má tento druh muzikantů dost popletenou hlavu. Dokonce tak, že nezřídka zmaten pohlednou dívčinou z ničehonic pomáhá stavět stanové podsady ve slastném očekávání zvrhlých pionýrek, zpívá na kúru a pátrá po lesích v honbě za neexistujícími hřiby.

Jaké jsou tedy závěry vyplývající z našeho průzkumu? Prostě v dubnu blbnem všichni nakvadrát, což když Bůh, Lenin, Darwin a ženské dovolí, nám vydrží i po zbytek roku.

Tak ať žije jaro!

Václav Müller

Václav Müller