Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

POŘADATEL versus POROTA aneb KDO VYHRÁL JELENÍ?

Kolem výsledků letošního Festivalu trampských písní v Horním Jelení se toho napovídalo hodně a zřejmě ne jen na stránkách internetových serverů. S vyjádřením někoho z pořadatelů nebo poroty jsem se však setkala až teď, na stránkách Country zpravodaje „Ahoj„. Moudrá jsem však z něho nebyla…

Prohlášení pořadatelů Festivalu trampských písní v Horním Jelení

Pořadatelé 27. ročníku Festivalu trampských písní v Horním Jelení se distancují od výroku letošní poroty z důvodů, že verdikt poroty nebyl v souladu s festivalovými soutěžními regulemi, ačkoliv je všichni porotci obdrželi a byly jim dostatečně známy.

Pořadatelé se snažili vyjít vstříc loňským připomínkám a diskusím ohledně poroty a sestavili porotu ze zástupců všech trampských generací. Tito zástupci ale nebrali soutěžní regule na vědomí a rozhodovali podle sebe, jak je zvyklostí např. na Portě. Na základě tohoto způsobu, kdy nerespektovali festivalové soutěžní regule se ryze trampské skupiny do finále nedostaly a do finále se dostaly skupiny hrající písně na hranici, což je diskutabilní. Někdo může tvrdit, že je to ještě trampská píseň a jiný, že už je to folk. Tyto skupiny možná byly lepšími muzikanty, ale ryze trampské skupiny, které hrály jednoznačně ryze trampské písničky, se do finále nedostaly. Jedna skupina ve finále dokonce zařadila jako „povinnou“ píseň do 50. let píseň indiánskou s cizím textem.

Až letošní porotci budou sedět někde na potlachu, tak ať dobře poslouchají, zda tam někdo bude hrát starou českou trampskou písničku v cizím jazyce! Pořadatelé se po loňských diskusích snažili vyjít vstříc mladým kamarádům a připomínkám, které byly vyřčeny, ale bohužel tím festival utrpěl. Za dobrotu na žebrotu, a proto pořadatelé do budoucna nebudou nikomu udělovat výjimky a skupina, která se nebude řídit danými soutěžními regulemi, nebude vpuštěna do soutěže i za cenu, že na festivalu bude pouze deset skupin a dvě stě diváků. Ale festival zůstane tím trampským, tím pro co byl stvořen, aby podporoval ryze trampské písničky.

Zmínka o archivu trampských písní. V prvním roce (před 3 lety) své existence bylo vytištěno 13 písní, v druhém roce 63 a letos již přes 200. Z toho je parno, že archiv splňuje svou roli pro kamarády a bude o něho i v budoucnu stále větší zájem a splní svou hlavní roli, aby šířil trampské písničky, které tak nikdy nezaniknou. Teď už tomu začínáme věřit.
K. F. T. P. Fred
Country zpravodaj „Ahoj“, červenec 2002
vydává T. S. Babička, Hnojník


Tak vážně nevím. Co z toho vyplývá pro kapely oceněné a usazené letos porotou na příčky vítězů? Ať už to je jakkoli, snad na nich nakonec nestane lidská blbost… Třeba z toho budete moudřejší.

Pro úplnost ještě přidávám jména těch, kteří v F. T. P. v Horním Jelení letos zasedli v křeslech porotců a těch, kteří stáli před nimi na jevišti:

Porota:
Míla Ropek (T. O. Kamarád), Tony (Avalon Praha), Juan J. Hlavatý (Náchod), Ewe, Fox

Předkola:
Domino (Česká Třebová), Spolek Trio (Liberec), Country Colaps (Pardubice), Lístek (Praha), Pozůstalost (Kuřim), Šíny (Ostrava), Volnost (Česká Třebová), Rosa (Litomyšl), Rodeo (Ústí nad Orlicí), Žužo band (Hradec Králové), Ozvěna (Brno), Pupkáči (Lipník nad Bečvou), Sešlost (Praha), BýBr (Olomouc), Pedro (Pardubice), Harvestri (Bratislava)

Finále
1.    Rosa
2.    Ozvěna
3.    Lístek
4.    Pupkáči
5.    Volnost
6.    Šíny
7.    Harvestri
8.    Pedro
9.    Sešlost
Nejlepší zpěvák: Tornádo – sólová zpěvačka Pupkáčů
Nejlepší hudebník: Ján Cincura z Harvestri
Nejlépe zahraná povinná píseň: Ozvěna

Alena Kučerová