Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

PORTÝR CHVÁLENÝ NEBO ZATRACOVANÝ?

Nejlepšímu, protože jedinému „papírovému“ časopisu o folkové, trampské a country hudbě Folk&country měl od dubna loňského roku začít konkurovat měsíčník Portýr. Počáteční fáze údivu nad obsahem nového časopisu se na Internetfolku probrala dosti důkladně. Od té doby uběhlo hodně vody a dá se říct, že by se Portýr měl za ten čas už vyprofilovat.

Sdružení Porta v něm získalo svůj zpravodaj, tedy šanci propagovat své akce, což se dosud z mnoha důvodů příliš nedařilo. Co se do současnosti bohužel nezměnilo, je řada pro časopis přímo učebnicových nedostatků. Určitě by to nebyl problém až tak velký za předpokladu vůle a snahy o zlepšení.
Ale vezměme to postupně:
1. Má-li být Portýr skutečně časopisem, chybí mu redaktor – editor s novinářskými zkušenostmi, nejlépe profesionál.
2. S tím souvisí i nedostatečná či spíše naprosto chybějící koncepce.
3. Časopis dělají časopisem pravidelné rubriky na svém pravidelném místě, což až na výjimky není zvykem.
4. Portýr nemá příliš vhodný formát, má špatný papír s nevýraznou barvou tisku a pro čtenáře málo přitažlivou podobu titulní stránky.
5. Celková grafická úprava by si zasloužila oživení.
6. Časopis by měl být aktuálně provázán se svou internetovou verzí.
7. Propagace Porty samotné je nedostatečná, především se to týká předkol a krajských kol.
8. Jedno z letních čísel by bylo vhodné doplnit Portýry přímo z finále jako přílohu nebo řadu aktuálních článků přetisknout.
9. Neexistuje spolupráce s jinými časopisy, nakladatelstvími a vydavatelstvími nejen hudebními.
10. V obsahu chybí pravidelné recenze, zprávy, zvěsti, stručné informace, glosy, fejetony apod.
11. Nejsou uveřejňovány profily interpretů a kapel vč. kontaktu na ně, což právě u Porty jakožto soutěže není dobré.
12. Propagace celkově by se měla zintenzivnit.
Je to obrovská škoda prostředků, které každý měsíc vydání časopisu spolyká s takovým výsledkem. I proto jsme o tom s Pepou Tornádem Peclem diskutovali. Dokonce vzniklo několik „analýz“ s nástinem možných způsobů zlepšení. Projekt nového Portýra by naše tiskoviny mohl obohatit o další dobrý hudební časopis. Nikoliv jakýsi sborník či věstník, z větší části tvořený změtí chaoticky poskládaných článků, z nichž některé jistě vejdou do „historie“.
Rozhodne-li se vydávat časopis někdo, kdo s touto činností nemá zkušenosti, pokud má prostředky – proč ne. Ale dobrý manažer si nemyslí, že umí všechno na světě dobře jen proto, že v ruce má peníze, rozhodovací pravomoce a odpovědnost. Dobrý manažer je ten, který si dokáže vytvořit tým lidí kolem sebe, složený z odborníků na jednotlivé činnosti a dokáže mu dát směr a vizi. To se týká samozřejmě každé lidské činnosti, nejen Porty a Portýra. Škoda je to mnohonásobně větší, existuje-li někdo, kdo se rozhodne prostředky hrnout nikoliv do svých domů, aut a milenek, ale do oblasti kulturní.
Závěrem chci zdůraznit, že vše, co jste dosud četli, je můj soukromý názor. Pepa Tornádo Pecl uvádí řadu velmi pochvalných ohlasů na dosavadní podobu Portýra. Nemám důvod mu nevěřit, i když…
Milan Belmondo Plch